top of page
Icon Decorative Homepage background
Icon decorative logo

บริษัท ไอคอน เดคคอร์เรทีฟ จำกัด

 ก่อตั้งขึ้นในปี 2531

Image by Augustine Wong

ICON DECORATIVE

บริษัท ไอคอน เดคคอร์เรทีฟ จำกัด

บริษัทของเราเป็นบริษัทเอกชน ที่มีคนไทยเป็นเจ้าของและดำเนินการ บริษัทของเราเริ่มต้นในปี พ.ศ. 2531 โดยเป็นผู้จัดจำหน่ายและติดตั้งผลิตภัณฑ์ผนังคุณภาพชั้นนำของโลก เพื่อสร้างความแตกต่างผ่านบริการของเรา เราพยายามระบุช่องว่างของผลิตภัณฑ์ในธุรกิจนี้ให้กับลูกค้าของเรา และมุ่งมั่นที่จะเติมเต็มช่องว่างนั้น 

Image by Polina Kondrashova
bottom of page